Workshops

voor bedrijf en/of familie

Voor teams en individuen van bedrijven en organisaties geeft Danielle kunstzinnige workshops en trainingen.

Danielle: “Werkdruk en werkplezier gaan hand in hand. Een goede balans tussen deze twee is van essentieel belang. De intervisie sessies die ik geef gaan uit van de zoektocht naar deze balans. Ik leg de focus op bewustwording van je eigen handelen, de effecten daarvan op jouw welbevinden en de effecten daarvan op anderen.
Bewustwording kan ontstaan door rust en ruimte te creëren. Door stil te staan, te ontspannen, in creatie te gaan, te reflecteren, uit te wisselen en weer in beweging te komen. Ik ga uit van een holistische benadering (lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden). Voor de intervisie sessies maak ik gebruik van muziek, ontspanningsoefeningen en creatieve opdrachten zoals tekenen, schilderen, boetseren, schrijven, rollenspellen en communicatie oefeningen. Hierdoor ontstaat verbinding tussen je hoofd, je hart en je handen. In mijn ogen een belangrijk onderdeel bij ontwikkelingsprocessen. Hierbij gaat het niet om het resultaat van een mooie creatie maar om het proces!

Bij intervisie komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Ontspanningsoefeningen
  • Bewustwording van het effect voor jezelf
  • Bewustwording van het effect van jouw handelen op de ander en het effect van het handelen van de ander op jou zelf
  • Bewuste en onbewuste non-verbale communicatie
  • Omgaan met grenzen
  • Vertaling naar de dagelijkse praktijkvoering.

De meeste mensen kunnen niet meer fantaseren. Daarom ontgaat hun veel, want het is belangrijk en heilzaam om ook over onbegrijpelijke dingen te spreken. C.G.Jung